ข่าวสารประชาสัมพันธ์            
    - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ และ ยามรักษาการ)
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม